Pokladny obchodní

Registrační pokladna je kompaktní zařízení obsahující základní desku s mikroprocesorem s naprogramovaných firmware, tiskárnu účtenek, displej obsluhy, displej zákazníka a klávesnici. Toto zařízení slouží k evidenci prodejů a plateb.

Dle zákona o registračních pokladnách č.215/2005 Sb. je registrační pokladna elektronické zařízení s fiskální pamětí a s tiskárnou, opatřené zobrazovacím zařízením, které tvoří jeden funkční celek a umožňuje evidenci plateb.

Obchodní registrační pokladny jsou registrační pokladny bez funkce otevření více zákaznických účtů, tzn. že zákazníkovi je zboží nebo služba namarkována a na závěr je účtenka uzavřena s požadovanou úhradou v hotovosti, platební kartou, stravenkami či šekem.

Tyto pokladny jsou určeny pro:

  • tržnice
  • stánky
  • pultové prodejny
  • samoobsluhy
  • fast-foody
  • hospody
Jednotlivé modely najdete v našem e-shopu:
E-shop