Kalibrace

Kalibrační laboratoř č.2324 akreditovaná od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (dále AKL). Předmět akreditace: HMOTNOST – kalibrace elektronických a mechanických vah s neautomatickou činností

Laboratoř prohlašuje svoji zodpovědnost za správu všech informací získaných nebo vytvořených během provádění kalibrace a souvisejících činností a to prostřednictvím právně vymahatelných závazků.
Vaše sdělení ke spokojenosti/nespokojenosti, případné náměty na zlepšení poskytovaných služeb, připomínky a stížnosti zasílejte na kl@zeman-vahy.cz

Pro jednoznačnost užívání odkazu na akreditaci ve formě textového odkazu nebo přidělené akreditační značky nebo kombinované akreditační značky jsme stanovili tato závazná pravidla pro zákazníky:

  • bez písemného souhlasu laboratoře nelze kalibrační list zákazníkem používat a reprodukovat jinak než celý,
  • výsledné hodnoty uvedené v příloze kalibračního listu platí pouze pro uvedené měřidlo,
  • materiály zákazníka, ceníky zákazníka, webová prezentace zákazníka mohou obsahovat se souhlasem laboratoře odkaz na službu kalibrace poskytované laboratoří pouze s odkazem na akreditaci laboratoře v textové formě ve spojení s obchodním jménem a názvem laboratoře podle osvědčení o akreditaci
  • zákazníkem nesmí být použita kombinovaná značka ILAC přidělená kalibrační laboratoři.

Akreditační značky:

Kontakt na laboratoř:

ZEMAN Váhy s.r.o.
Kalibrační laboratoř
Vranovská 699/33
614 00 Brno

Vedoucí laboratoře: Libor Babák
Zástupce ved.: Martin Petrucha
telefon: 545 423 676, 777 782 424
e-mail: kl@zeman-vahy.cz

AKL má jedno pracoviště:

Pracoviště Brno se sídlem Vranovská 699/33, 614 00 Brno. Pracovníci provádí kalibrace váhy v sídle firmy ZEMAN Váhy s.r.o. (nově prodávaná váha, opravená váha, váha dodaná zákazníkem), ale také u zákazníka přímo v místě používání váhy (podle možností a požadavků zákazníka).

Předmětem kalibrace jsou:

  • elektronické váhy s neautomatickou činností s diskontinuální indikací na displeji v rozsahu do 4500 kg etalonovým závažím a do 6000 kg s použitím náhradní zátěže,
  • mechanické váhy s neautomatickou činností – sklonné můstkové váhy s kontinuální indikací na stupnici, kombinované sklonné váhy s poloautomatickým vyvažováním, s kontinuální indikací na stupnici, běhounové váhy s neautomatickou indikací, bez stupnice, se stálou rovnovážnou polohou v rozsahu do 4500 kg etalonovým závažím a do 6000 kg s použitím náhradní zátěže.

Kontakty:

Objednávky: Libor Babák
telefon: 545 423 676, 777 782 424
e-mail: libor.babak@zeman-vahy.cz

V oblasti Jihlava a širší okolí působí pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: Pavel Rousek
telefon: 777 782 431
e-mail: pavel.rousek@zeman-vahy.cz

V oblasti Hradec Králové a širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: Martin Šebek
telefon: 604 208 423, tel./fax: 495 421 172
e-mail: vahysebek@seznam.cz

V oblasti Jablonec nad Nisou, Liberec  a širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených vah.
Objednávky: František Markalous
telefon: 605 726 730
e-mail: frantisek1@volny.cz

V oblasti Praha a širší okolí působí smluvní pracovník AKL provádějící přímo u zákazníka kalibrace výše uvedených elektronických vah.
Objednávky: Jan Růžička
telefon: 608 964 740
e-mail: ruzickaj.vahy@seznam.cz

Osvědčení o akreditaci:

Stáhnout