SLUŽBY, EU OVĚŘENÍ

V souvislosti s vahami nabízíme následující služby:

1

Výroba, prodej, instalace a servis vah

(výroba a prodej vah obchodních, průmyslových a užívaných jako pracovní měřidlo stanovené i nestanovené, instalace, servis, opravy, renovace, přestavby vah a konzultační a poradenská činnost, včetně zajištění ověření vah v obchodním styku)
2

Výroba, prodej, instalace a servis pokladen

(výroba a prodej registračních i PC pokladen, instalace, uvádění do provozu, servis, opravy, renovace, přestavby a konzultační a poradenská činnost, prodej, servis, opravy a renovace etiketovacích kleští)
3

Výroba, prodej, instalace a servis pokladních a expedičních systémů

(výroba, prodej, implementace, servis, opravy, renovace, údržba a konzultační a poradenská činnost v oboru pokladních a expedičních systémů a průmyslových terminálů v obchodně distribučních systémech)
4

Kalibrace vah

(kalibrace mechanických a elektronických vah užívaných jako pracovní měřidlo nestanovené zejména prostřednictvím kalibrační laboratoře akreditované podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, výroba a zajištění ověření silničních vah)
5

Zkoušky vah na EU prohlášení o shodě

(předepsané zkoušky vlastních vyrobených vah pro použití v obchodním styku – viz níže v textu „Prohlášení o shodě“, konzultační a poradenská činnost)

Prohlášení o shodě

EU Prohlášení o shodě – vlastní provádění metrologických zkoušek u námi vyrobených vah a jejich přestaveb
Stáhnout certifikát

Od září 2005 jsme oprávněni provádět u námi vyrobených vah a přestaveb vah předepsané metrologické zkoušky v právním smyslu totožné s prvotním ověřováním vah provedeným Českým metrologickým institutem a vystavovat na tyto naše váhy splňující předepsané požadavky Prohlášení o shodě. Váhy jsou označeny schválenými značkami a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci plombičkami nebo štítky.
Tuto činnost můžeme provádět díky splnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh a nařízení vlády ČR č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh.
V předchozím období to bylo podle směrnice Rady 90/384/EHS o vahách ve znění směrnice Rady 93/68/EHS a nařízení vlády ČR č. 326/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

Lhůta použitelnosti takové váhy jako stanoveného měřidla (zejména v obchodním styku) je uvedena v platné legislativě pro oblast metrologie (k dnešnímu dni vyhláška MPO č. 345/2002 Sb. v platném znění) a s upřesněním data, kterým počíná běžet lhůta platnosti ověření podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění). Po uplynutí této lhůty již sice nejsme oprávněni pro vyrobené váhy provádět metrologické zkoušky umožňující další použití vah jako pracovní měřidlo stanovené, ale v případě požadavku zajišťujeme provedení tzv. následného ověření u oprávněného subjektu.

Kontakt:

ZEMAN Váhy s.r.o.
EU skupina
Vranovská 699/33, 614 00 Brno

Vedoucí EU skupiny: Zdeněk Zeman jr.
telefon: 545 423 673, mobil: 777 782 046
e-mail: zdenek98.zeman@zeman-vahy.cz

Firma ZEMAN Váhy s.r.o je od 1.4.2022 také členem Unie výrobců vah České republiky.