Životopis a historie společnosti

Původní firma nynějšího majitele společnosti pod názvem LESÁK-ZEMAN samostatně funguje od 1.1.1991. Firmu založili koncem roku 1990 dva společníci, původem servisní technici z Kovopodniku Brno – Stanislav Lesák a Zdeněk Zeman; jako formu podnikání od počátku zvolili sdružení fyzických osob s podílem 50%/50%. Zpočátku oba společníci pracovali jako „soukromníci“ a věnovali se servisu vážicích zařízení všech typů. Postupně se začínali orientovat v obchodním světě a začali tak prodávat nejen váhy, ale také registrační pokladny, spotřební materiál a ostatní věci blízké oboru jejich činnosti. Asi po dvou letech podnikání začala „minifirma“ vzhledem k vzrůstající pracovní i územní expanzi přibírat první pracovníky (zaměstnance). V této době také bylo nutné zřídit pro firmu provozovnu.
Od roku 1993 měla firma hlavní sídlo v Brně na Bratislavské ulici 27 a také provozovnu v Brně na Táborské ulici 10 (ta byla později zrušena).
V roce 1998 se firma začala kromě obchodování s tuzemskými firmami také věnovat přímému importu vah a komponent od velkých světových výrobců – TORREY-Mexiko, CAS-Korea, SENSOCAR-Španělsko. V témže roce se firma pustila do výroby vlastních průmyslových a mostových vah, metrologicky schválených Českým metrologickým institutem.

S další expanzí firmy, rozšířením činnosti a nárůstem počtu pra covníků bylo nutno zřídit vlastní provozovnu, kde bude více prostoru; proto firma v roce 2002 zakoupila objekt v Brně na Vranovské ulici 33 a od začátku roku 2003 společnost sídlí v tomto objektu, který je současně její hlavní provozovnou. V roce 2003 se firma vzhledem k vyššímu počtu pracovníků a obratu transformovala na společnost s ručením omezeným a byla založena právnická osoba, společnost LESÁK-ZEMAN s.r.o., jejímiž vlastníky byli stále Stanislav Lesák a Zdeněk Zeman s podílem 50%/50%. Tím se prakticky veškeré aktivity a činnost od 1.1.2004 přesunuly ze sdružení fyzických osob na nově založenou právnickou osobu.
V roce 2004 společnost zřídila vlastní akreditovanou kalibrační laboratoř pro kalibraci vah, která byla akreditována Českým institutem pro akreditaci pod č.2324.

V roce 2005 společnost zavedla systém řízení jakosti ISO 9001:2001 a získala Certifikát o schválení systému jakosti výroby od ČMI, opravňující k provádění ES zkoušky vah vlastní výroby (první „ověření“ vah, které jsou používány jako stanovené měřidlo). Současně se zavedením systému jakosti se jednoznačně určila struktura firmy a funkce jednotlivých pracovníků, což bylo nezbytné s ohledem na počet pracovníků a objem výroby, obchodu a prováděných služeb.
Od dubna roku 2006 byla založena pobočka společnosti v Jihlavě, kde funguje plnohodnotný prodej a servis pro zákazníky z oblasti Vysočiny.
V průběhu let 2007 a 2008 vznikly franchisové pobočky v Praze, Hradci Králové a v Holešově.

V létě roku 2009 se rozhodl jeden ze společníků Stanislav Lesák ze společnosti LESÁK-ZEMAN s.r.o. vystoupit a po téměř jednoročním jednání v červnu 2010 jeho obchodní podíl odkoupil druhý společník Zdeněk Zeman, který byl od této doby jediným vlastníkem společnosti.
Od dubna roku 2011 byla založena pobočka společnosti v Olomouci, kde funguje plnohodnotný prodej a servis pro zákazníky z oblasti střední a severní Moravy.

Protože společnost LESÁK-ZEMAN s.r.o. nesla s sebou ještě po bývalém společníkovi některé negativní vztahy a stíny na dobré pověsti, rozhodl se majitel společnosti založit společnost novou, bez jména bývalého společníka v názvu, avšak s převzetím veškerých aktivit, pracovníků i poboček. V létě roku 2013 byla tedy založena společnost ZEMAN Váhy s.r.o., která od 1.9.2013 plně nahradila původní společnost.

V současnosti společnost ZEMAN Váhy s.r.o. vyrábí průmyslové váhy a terminály, importuje a prodává vážicí techniku v celé její škále, dále importuje a prodává registrační a počítačové pokladny, příslušenství a doplňky k POS systémům, prodává a implementuje obchodní a expediční software a současně provádí servis a veškeré služby ke všem prodávaným produktům, včetně akreditovaných kalibrací vah.

Společnost ZEMAN Váhy s.r.o. své produkty a služby v oblasti Moravy a Vysočiny dodává zákazníkům-uživatelům přímo svými pracovníky z hlavní provozovny v Brně nebo z poboček v Jihlavě a Olomouci. Do ostatních částí ČR a na Slovensko dodává své produkty prostřednictvím franchisových a ostatních smluvních partnerů v rámci velkoobchodní spolupráce. Kromě toho je samozřejmě podporován internetový prodej veškerých produktů přes e-shop koncovým zákazníkům.