Pokladny restaurační

Registrační pokladna je kompaktní zařízení obsahující základní desku s mikroprocesorem s naprogramovaných firmware, tiskárnu účtenek, displej obsluhy, displej zákazníka a klávesnici. Toto zařízení slouží k evidenci prodejů a plateb.

Dle zákona o registračních pokladnách č.215/2005 Sb. je registrační pokladna elektronické zařízení s fiskální pamětí a s tiskárnou, opatřené zobrazovacím zařízením, které tvoří jeden funkční celek a umožňuje evidenci plateb.

Restaurační pokladny jsou registrační pokladny s funkcí otevření více zákaznických účtů. Tisk objednávek je možný na externích tiskárnách.

Tyto pokladny jsou určeny pro:

  • bistra a fast-foody
  • hospody
  • restaurace
Jednotlivé modely najdete v našem e-shopu:
E-shop