Průmyslové váhy

Průmyslové váhy se používají všude tam, kde je nutné vážit zboží nebo výrobky pro potřebu prodeje (stanovená měřidla), či jako mezioperační technologická  měřidla nepodléhající úřednímu ověření (provozní měřidla).

Do kategorie průmyslových vah patří:

» můstkové váhy
» nájezdové váhy
» podlahové váhy
» paletové váhy
» vážící paletové vozíky
» nápravové váhy
» závěsné a jeřábové váhy
» dobytčí váhy
» visuté jateční váhy

Jednotlivé modely najdete v našem e-shopu:
E-shop